Neft

$0.00

Kitabda neftin mәnşәyi, neft quyularının qazılması, neftin çıxarılması, emal olunması və onun xalq təsərrüfatında әһәmiyyәti һaqqında elmi-kütləvi formada məlumat verilir. Әsәr orta ümumtәһsil mәktәblәrindә şagirdlәrә peşә seçmәkdə kömәk məqsədilә yazılmışdır. Kitabdan orta ixtisas vә ali mәktәblərin taləbәlәri dә istifado edә bilәrlər.

 

Qeyd: Əgər fikirləşirsinizsə ki, bu kitabın satışı müəlliflik hüququnu pozulmuşdur o zaman xəbər edin və mən onu saytdan yığışdırım.

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Compare

Description

Bәşәriyyәt neftlә çox qәdim zamanlardan tanışdır. Tarix göstәrir ki, təxminən 2200 il bundan әvvәl Xәzәr dәnizinin cәnub-qәrb saһәlәrindә neft çıxarılar vә Abşeron yarımadasında yanan «әbәdi məşəllər» dünyanın möcüzәlәrindәn biri kimi sәyyaһları cәlb edәrmiş.

Ardını kitabı yükləyərək oxuya bilərsiniz. Kitab pulsuzdur.

Additional information

Author

A. MİRZӘCANZADӘ

File Type

PDF

Language

Azərbaycanca

Pages

92

Publication Year

1984

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Neft”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Quick Navigation
×
×

Cart