Filter
 • NEFT VƏ QAZ YATAQLARININ İŞLƏNMƏSİ VƏ İSTİSMARININ NƏZƏRİ ƏSASLARI
  • Sale!
   NEFT VƏ QAZ YATAQLARININ İŞLƏNMƏSİ VƏ İSTİSMARININ NƏZƏRİ ƏSASLARI
  • NEFT VƏ QAZ YATAQLARININ İŞLƏNMƏSİ VƏ İSTİSMARININ NƏZƏRİ ƏSASLARI
  • Kitab, neft-mədən ixtisası alan ali məktəb tələbələri tərəfindən dərslik kimi istifadə edilə bilər. Kitabdan neft mədənlərində çalışan mühəndis-texniki işçilər də istifadə edə bilərlər.   Qeyd: Əgər fikirləşirsinizsə ki, bu kitabın satışı müəlliflik hüququnu pozulmuşdur o zaman xəbər edin və onu saytdan yığışdıraq.  
  • Original price was: $10.99.Current price is: $2.99.
   Rated 0 out of 5
  Add to Wishlist
  Add to Wishlist
  Compare
 • Neft
  • Neft
  • Neft
  • Kitabda neftin mәnşәyi, neft quyularının qazılması, neftin çıxarılması, emal olunması və onun xalq təsərrüfatında әһәmiyyәti һaqqında elmi-kütləvi formada məlumat verilir. Әsәr orta ümumtәһsil mәktәblәrindә şagirdlәrә peşә seçmәkdə kömәk məqsədilә yazılmışdır. Kitabdan orta ixtisas vә ali mәktәblərin taləbәlәri dә istifado edә bilәrlər.   Qeyd: Əgər fikirləşirsinizsə ki, bu kitabın satışı müəlliflik hüququnu pozulmuşdur o zaman xəbər edin və mən onu saytdan…
  • $0.00
   Rated 0 out of 5
  Add to Wishlist
  Add to Wishlist
  Compare
 • Formulas & Calculations for Drilling, Production, & Workover
  • Sale!
   Formulas & Calculations for Drilling, Production, & Workover
  • Formulas & Calculations for Drilling, Production, & Workover
  • This book is still intended to serve oilfield workers for the entirety of their careers. I have added several formulas and calculations, some in English field units and some in Metric units. I have also added the Volumetric Procedure,  the Lubricate and Bleed Procedure (both Volume and Pressure Method), and stripping procedures (both the Strip and Bleed Procedure and the…
  • Original price was: $4.99.Current price is: $2.99.
   Rated 0 out of 5
  Add to Wishlist
  Add to Wishlist
  Compare
 • STANDARD HANDBOOK OF PETROLIUM & NATURAL GAS Engineering (Vol.2)
  • Sale!
   STANDARD HANDBOOK OF PETROLIUM & NATURAL GAS Engineering (Vol.2)
  • STANDARD HANDBOOK OF PETROLIUM & NATURAL GAS Engineering (Vol.2)
  • This petroleum and natural gas engineering two-volume handbook is written in the spirit of the classic handbooks of other engineering disciplines. The two volumes reflect the importance of the industry its engineers serve (i.e., Standard and Poor’s shows that the fuels sector is the largest single entity in the gross domestic product) and the profession’s status as a mature engineering…
  • Original price was: $149.99.Current price is: $94.99.
   Rated 0 out of 5
  Add to Wishlist
  Add to Wishlist
  Compare
 • STANDARD HANDBOOK OF PETROLIUM & NATURAL GAS Engineering (Vol.1)
  • Sale!
   STANDARD HANDBOOK OF PETROLIUM & NATURAL GAS Engineering (Vol.1)
  • STANDARD HANDBOOK OF PETROLIUM & NATURAL GAS Engineering (Vol.1)
  • This petroleum and natural gas engineering two-volume handbook is written in the spirit of the classic handbooks of other engineering disciplines. The two volumes reflect the importance of the industry its engineers serve (i.e., Standard and Poor’s shows that the fuels sector is the largest single entity in the gross domestic product) and the profession’s status as a mature engineering…
  • Original price was: $149.99.Current price is: $94.59.
   Rated 0 out of 5
  Add to Wishlist
  Add to Wishlist
  Compare
 • Qazma Mühəndisliyi
  • Sale!
   Qazma Mühəndisliyi
  • Qazma Mühəndisliyi
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.
  • Original price was: $25.00.Current price is: $10.00.
   Rated 0 out of 5
  Add to Wishlist
  Add to Wishlist
  Compare
Quick Navigation
×

Cart