Selected:

Leyli və Məcnun - Nizami Gəncəvi

$0.00

Leyli və Məcnun – Nizami Gəncəvi

$0.00

Nizami Gəncəvi. Leyli və Məcnun. Bakı, “Lider nəşriyyat”, 2004, 288 səh.
“Leyli və Məcnun” “Xəmsə”nin üçüncü poemasıdır. Nizami Gəncəvi bu qədim məhəbbət əfsanəsinə ustad qələmilə bəzək vurmuş, onu bədii yüksəkliyə qaldırmışdır. Şairin yaratdığı bu məhəbbət dastanı dünya ədəbiyyatı xəzinəsinin ən qiymətli incisinə çevrilmişdir.

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Categories: , Tags: ,
Compare