Leyli və Məcnun – Nizami Gəncəvi

$0.00

Nizami Gəncəvi. Leyli və Məcnun. Bakı, “Lider nəşriyyat”, 2004, 288 səh.
“Leyli və Məcnun” “Xəmsə”nin üçüncü poemasıdır. Nizami Gəncəvi bu qədim məhəbbət əfsanəsinə ustad qələmilə bəzək vurmuş, onu bədii yüksəkliyə qaldırmışdır. Şairin yaratdığı bu məhəbbət dastanı dünya ədəbiyyatı xəzinəsinin ən qiymətli incisinə çevrilmişdir.

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Categories: , Tags: ,
Compare

Description

Böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi dünya ədəbiyyatının nadir ədəbi simalarından biridir. Onun poeziyasında hər bir mövzu və hadisə mütəfəkkir şair qəlbindən keçərək, dərin ictimai və fəlsəfi məzmun almışdır. “Sirlər xəzinəsi”, “Xosrov və Şirin” poemalarından sonra “Leyli və Məcnun” mövzusunda əsər yazan şair bu mövzudan istifadə edərək, insan və zaman, təbiət və cəmiyyət hadisələri ətrafında rəngarəng düşüncələrini əks etdirmişdir. Belə bir mövzuda əsər yazmağı ondan Şirvan şahı Axsitan xahiş etmişsə də, Nizami heç də ancaq dövrün şahlarını təmin edəcək əsər yaratmamış, daha çox öz narahat düşüncələrini qələmə almışdır.

Additional information

Author

Nizami Gəncəvi

File Type

PDF

Language

Azərbaycanca

Pages

288

Publication Year

2004

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Leyli və Məcnun – Nizami Gəncəvi”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Quick Navigation
×
×

Cart