Selected:

PSİXOLOJİ XİDMƏT - PSİXODİAQNOSTİKA

Original price was: $4.99.Current price is: $1.99.

Sale!

PSİXOLOJİ XİDMƏT – PSİXODİAQNOSTİKA

Original price was: $4.99.Current price is: $1.99.

Psixodiaqnostika psixologiya elminin elə bir sahəsidir ki, o həm də bu elmin praktik is-tiqamətinə aid edilir. Bu istiqamətdə çoxsaylı metodlardan, metodikalardan istifadə olunur. Həmin metodlar fərdin və ya qrupun psixoloji xüsusiyyətlərini öyrənməyə imkan verir.

 

Qeyd: Əgər fikirləşirsinizsə ki, bu kitabın satışı müəlliflik hüququnu pozulmuşdur o zaman xəbər edin və mən onu saytdan yığışdırım.

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Compare