Filter
 • Psixologiya (Dərs Vəsaiti) Quick View
  • Psixologiya (Dərs Vəsaiti) Quick View
  • Psixologiya (Dərs Vəsaiti)
  • $0.00
   Rated 0 out of 5
  • Dərs vəsaiti quruluş etibarilə dörd fəsildən ibarətdir. Birinci fəsildə psixologiyanın predmeti və metodları, psixika və şüurun inkişafı, fəaliyyət və ünsiyyətin psixologiyası, şəxsiyyət, qruplar və şəxsiyyətlərarası münasibətlər, diqqət, duyğular, qavrayış, hafizə, təfəkkür, təxəyyül, hisslər və emosional hallar, iradə, temperament, xarakter və qabiliyyətlər haqqında zəruri məlumatlar, əsas anlayışlar şərh olunmuşdur. İkinci fəsildə yaş və uşaq psixologiyasının ümumi məsələlərindən bəhs edilir. Burada yaş…
  • Add to cart
  Compare
  Add to Wishlist
  Add to Wishlist
 • Daun Sindromu Olan Uşaqlarda İdrak Fəaliyyətinin İnkişafı. (Valideynlər üçün vəsait) Quick View
  Compare
  Add to Wishlist
  Add to Wishlist
 • NLP ile Hafiza Teknikleri Quick View
  Compare
  Add to Wishlist
  Add to Wishlist
 • DSM-5 Tani ÖLÇÜTLERİ BAŞVURU ELKİTABI Quick View
  • Sale!
   DSM-5 Tani ÖLÇÜTLERİ BAŞVURU ELKİTABI Quick View
  • DSM-5 Tani ÖLÇÜTLERİ BAŞVURU ELKİTABI
  • $0.99
   Rated 0 out of 5
  • Bu kullanışlı başvuru kaynağı, DSM-5'te kapsanan bütün ICD-9-CM ve ICD-10-CM kodlarını, kodlama notlannı ve yazma işlemlerini vermektedir. Klinisyenler, ek başvuru bilgilerini, DSM-5’te (Anabölüm İD: Yeni Ortaya Çıkan ölçme Dizgeleri ve örnekleri bölümü [değerlendirme araçlan, kültürel kavramsallaştırma ve görüşmeler, kişilik bozukluktan için seçenek bir DSM-5 örneği ve daha ileri çalışma gerektiren durumlan içermektedir)) ve DSM-5 EkbölUmUnde (DSM-IV’te olan değişiklikler, bilimsel ve…
  • Add to cart
  Compare
  Add to Wishlist
  Add to Wishlist
 • Psixologiya Kitabları Toplusu Quick View
  • Sale!
   Psixologiya Kitabları Toplusu Quick View
  • Psixologiya Kitabları Toplusu
  • $19.99
   Rated 0 out of 5
  • Bu faylda aşağıdakı kitablar cəmlənmişdir: 1-ci siniflərin qəbulunun diaqnostikası.pdf Gestalt Terapi.pdf Grup Terapileri - I.pdf Grup Terapileri - II.pdf Çözüm odaklı psikoterapi - Kişilerarası Terapi.pdf Çocuk ve Ergenlerle Çalışırken Bilişsel Davranışçı Terapi.pdf Oyun Terapi.pdf Psikanaliz ve Psikodinamik Terapiler.pdf 5 yasli valideyn anket.pdf Bilişsel Davranışçı Terapi.pdf A.Abbasbəyli - Konfliktologiya - Dərslik (az).pdf Ahmet Aydın - Otizme Çözüm Var (tr).pdf Ahmet Sari…
  • Add to cart
  Compare
  Add to Wishlist
  Add to Wishlist
 • Рабочая книга практического психолога Quick View
  • Рабочая книга практического психолога Quick View
  • Рабочая книга практического психолога
  • $0.99
   Rated 0 out of 5
  • Рабочая книга практического психолога: Пособие для специа­ листов, работающих с персоналом / Под ред. А. А. Бодалева, А. А. Деркача, Л. Г. Лаптева. — М.: Изд-во Института Психоте­рапии, 2001 — 640 с. илл.
  • Add to cart
  Compare
  Add to Wishlist
  Add to Wishlist
 • Большая энциклопедия психологических тестов Quick View
  • Большая энциклопедия психологических тестов Quick View
  • Большая энциклопедия психологических тестов
  • $2.99
   Rated 0 out of 5
  • Тесты — относительно недавнее изобретение, их профессиональная разработка и активное использование начались только в XIX в., а первый всплеск популярности пришелся на время Первой мировой войны. Первоначально употреблявшиеся исключительно в медицине, позже они значительно расширили область своего применения и стали активно использоваться в педагогике, а позже и в психологии.
  • Add to cart
  Compare
  Add to Wishlist
  Add to Wishlist
 • Qorxu Ovçusu Quick View
  • Qorxu Ovçusu Quick View
  • Qorxu Ovçusu
  • $1.99
   Rated 0 out of 5
  • Bu kitab kiçik yaşlı uşaqlarla işləyən psixoloqlar üçün vacib vısaitdir. Kitab iki dildədədir: Azərbaycan və Türkçə. Ayrı-ayrı linklər ilə əlavə edilmişdir. İstədiyiniz dil variantını yükləyə bilərsiniz.   Note: If you think that the sale of this book is copyright infringed, then let me know and I will remove it from the site.
  • Add to cart
  Compare
  Add to Wishlist
  Add to Wishlist
 • NLP The Essential Guide Quick View
  Compare
  Add to Wishlist
  Add to Wishlist
 • PSİXOLOJİ XİDMƏT – PSİXODİAQNOSTİKA Quick View
  • Sale!
   PSİXOLOJİ XİDMƏT – PSİXODİAQNOSTİKA Quick View
  • PSİXOLOJİ XİDMƏT – PSİXODİAQNOSTİKA
  • $1.99
   Rated 0 out of 5
  • Psixodiaqnostika psixologiya elminin elə bir sahəsidir ki, o həm də bu elmin praktik is-tiqamətinə aid edilir. Bu istiqamətdə çoxsaylı metodlardan, metodikalardan istifadə olunur. Həmin metodlar fərdin və ya qrupun psixoloji xüsusiyyətlərini öyrənməyə imkan verir.   Qeyd: Əgər fikirləşirsinizsə ki, bu kitabın satışı müəlliflik hüququnu pozulmuşdur o zaman xəbər edin və mən onu saytdan yığışdırım.
  • Add to cart
  Compare
  Add to Wishlist
  Add to Wishlist
 • ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ Quick View
  • Sale!
   ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ Quick View
  • ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ
  • $10.99
   Rated 0 out of 5
  • AGTE- (0 - 6) yaş körpə və uşaqların inkişafı ilə əlaqədar geniş və sistemli məlumat verən bir qiymətləndirmə vasitəsidir.   Qeyd: Əgər fikirləşirsinizsə ki, bu kitabın satışı müəlliflik hüququnu pozulmuşdur o zaman xəbər edin və mən onu saytdan yığışdırım.
  • Add to cart
  Compare
  Add to Wishlist
  Add to Wishlist
 • Логопедическая Грамматика Для Детей 6-8 Лет Quick View
  Compare
  Add to Wishlist
  Add to Wishlist
Quick Navigation
×
×

Cart